domenica 26 ottobre 2008

P’assekkàEra da un pò che non pubblicavo poesie del mio amico Michele Frattulino. Meglio riprendere le buone abitudini.

Si ce facìte kàse, tanda ğğènde dìce:
so’ troppe ciutte, agghia assekkà ;
però nen ğ’a fazze, tènghe troppa fàme,
pe fforze quatte piatte agghia magnà.

Stàke pruvanne pìnele e dekotte;
‘sti cìnghe kiàne ‘i fazze sòpe e ssotte;
migghiéreme ‘po manghe m’akkumbagne
pekkè me mètte ‘a ttavele ‘a lasagne.

E jurne dòpe jurne, aumènde ‘a trìppe;
‘i muvemènde, so’ sèmbe kkiù pesande;
quande s’è fatte ‘u kùle nun v’u dìke,
pekkè nen bozze mètte kkiù ‘a mutande.

Si vàke annande de quèsta manére,
‘u litte patrunàle nen m’avaste;
però da kokkè jurne Tresenèlle
n’akkatte né ‘a pagnotte e manghe ‘a paste.

Nen ve prèokkupàte kkiù de tande!
Ce stàce ki ha truàte ‘a soluzziòne;
‘u Stàte pènze probbie a tùtte quande,
pecchè stàce tagghianne ogni razziòne.

Si pise cinde kìne, tra dùje mìse,
sekuramènde akàle metà pìse.
Ki invéce téne ‘u pése ğğià normàle,
‘u vàje a truà sekùre ‘nd’o spudàle.

Nessun commento: