domenica 12 dicembre 2010

Kkè destìne de kolombe!

altra simpaticissima poesia del mio amico Michele Frattulino
 


Nu bèllòme arreğğestràte,
ke na bborza nèrghe ‘mmàne,
fùje fermàte amminze ‘o korse,
da nu fite de krestiàne.

Kavezùne a zumbafusse,
tùtte sciukke e k’u varvòne;
skarpe rotte e sbukakkiàte,
puzzulènde e ‘mbriakòne.

“Uè Ğğiuvà, nen me kanùsce?
Guarde bbune, so’ Anğelìlle!
Sìme jùte ‘nzimme ‘a skòle,
nd’arrekurde d’u kardìlle? “

Tanda ğğènde se ‘mbundàje
pe kapì kum’ere ‘u fatte;
- nèh uagliò, ki te kanòsce!
Fùsse probbie asciùte matte?

“ Qualu matte ha fatte a ttè,
‘u cervèlle s’è bblukkàte?
Quanda jùke kè hamme fatte!
Quanda bbèlli ‘mbriakàte!”

Tùtte rùsce s’u kiamàje:
“ Anğelì, quìlle è passàte;
forse angòre nn’e’ kapìte
kè oramàje so’ n’avvukàte”

“ P’a vretà nenn’u sapéve,
ma vulèsse arremedià;
si me dàje duje, trè kunzìglie,
 arrepìgghie a studià”.

“ E va bbu - decìje Ğğiuvanne -
Va ‘nd’a quèlla libbrèrìje,
pìgghie ‘i lìbbre kè ce vonne,
dìcce kè te manne ìje “.

E akkussì facìje Anğelìlle;
jurne e notte sòp’e lìbbre;
‘mbacce a quìnda settemàne,
kkumenzàje a parlà Taliàne.

Ğğiuvannille l’aiutàve;
s’u purtàve ‘a kàsa sùje
e spegannece ‘a lezziòne,
‘i ‘mbaràve  ‘a dukazziòne.

“ No, quèst’akke nen ze mètte!
Fa nu pòke d’attènziòne,
e a proposete dumàne
amma fa na riuniòne;

véne ‘u sìneke, ‘u prefètte :
nen barlanne màje ‘ndialètte!
Kunziglire e senatùre,
famme fa bbèlla fegùre”.

Quìllu jurne, mamma sande,
nu festakkie ‘mbressiunande,
tanda piatte, kamarire
e ‘i karrozze k’i kukkire.

Anğelìlle lìnde e pìnde,
se ‘nghenàve a tùtte quande;
nen decéve na paròle
p’ammuccià k’ere ‘gnurande.

Sckìtte ‘e fèmmene però,
ce facéve ‘u bbaciamàne
- CHE DESTINO DI COLOMBO!-
E ‘i uardàve in mòde stràne.

Quatte, cìnghe, dice vòte;
Ğğiuvannille  s’addunàje:
-Anğelì, purteme ‘a kiàve -
 ke ‘sta skùse s’u kiamàje.

“ Nen sckandanne, statte kalme;
te stàje kumburtanne bbune.
N’assemmigghie nu kafòne,
ma m’e’ dà na spiègazziòne;

‘Stu  destìne de colombe,
kkè segnìfeke, ndò è nàte?
Fa na kòsa svèlda svélde
Pekkè aspèttene ‘i ‘nvetàte! “

“Nen barlanne màje ‘ndialètte,
tù m’e’ sèmbe arrekurdàte;
ma facènnele kkiù korte,
kume dìce tù kkè sorte? “

- Il destino,certamènte!
“ E ‘u picciòne in italiàne? “
- Il colombo, eje  evidènde,
pùre a ìsse ‘mo agghia sènde!

“’Po so’ ìje ‘u gnurandòne!
Tine a mmènde ‘sta lezziòne e
tradùce k’u Taliàne:
ma kkè sòrte de picciòne! “

Nessun commento: